Blogi

Patsiendilugu – rindade suurendmine

Kaks kuud pärast rinnasuurendusoperatsiooni: valu ei tunne ja enesekindlus on laes!

Lugu ilmus septembri Anne ja Stiilis.

Kui Jane (25) hakkas rohkem trenni tegema, kadus koos rasvaprotsendiga rindadest ka volüümikus. Ajapikku sai D-korvist korralik B, kuid sellest hoolimata soovis neiu oma endist väljanägemist tagasi saada. See soov ka täitus, lisaks nii mõnegi boonusega.

Tallinnas elav Jane töötab populaarses tänavagurmee­ restoranis kokana, käib vabal ajal ti­hedalt jõusaalis, tahab minna õppima raamatupidamist ja unistab fitnessivõistlustel osa­lemisest. Alates vestluse esi­mestest minutitest on aru saada, et noor naine teab, mida elult tahab ja ei kohku selle saavutamisel mitte millegi ees. Kusjuures kriitika teda ei kõi­guta, sest kõike oma elus teeb ta enda jaoks.

Jane, sa oled noor ja ilus naine. Kuidas tekkis mõte minna rinnasuurendus­ operatsioonile?

See mõte tekkis paar aastat ta­gasi, kui hakkasin rohkem trenni tegema. Rasvaprotsent langes ja ühes sellega ka rinna suurus. Kui enne intensiivse­maid treeninguid sobisid mulle D-­korviga rinnahoidjad, siis need jäid peagi lootusetult suu­reks. Mulle meeldis mu treeni­tud keha üha rohkem, kuid mu enesekindlus vähenes koos rinna suurusega. Olid mul ju enne suured rinnad ja teadsin täpselt, kui ilus ja naiselik see on. Nõnda hakkaski mu mõte rindade suurendamise suunas liikuma.

Millal ja kus operatsioon aset leidis?

Operatsioonil käisin kaks kuud tagasi. Enne seda uurisin põh­jalikult erinevate Eesti iluklii­nikute ja ­kirurgide kohta, tut­vusin nende tehtud töödega ning klientide arvamustega. Sõbrannade soovitusel leidsin ArtiaClinicu ja dr. Katrin Krüünvaldi. Tal on ilukirurgias aastakümnete pikkune koge­mus ja tema kohta olen seni kuulnud ning lugenud vaid kii­dusõnu. Sama kogemuse sain minagi ja jäin kõigega väga ra­hule.

Mida arvasid rinnaoperat­sioonist enne ja milline on erinevus praeguse teadmi­sega?

Enne kui ma operatsioonile läksin, arvasin, et see on palju hullem. Kartsin rasket taastumist ja valu. Olin selle enda jaoks nii hirmsaks mõelnud. Eks iga operatsioo­niga kaasneb valu ja taastu­ mine on raske, aga mõttes val­mistusin palju hullemaks.

Kas olid ka selleks valmis, et äkki sa ei jää uute rinda­dega rahule?

Kõige esimese sammuna läk­sin kirurgi konsultatsioonile. Seal küsis dr. Krüünvald mi­nult, miks ma rinnaoperat­siooni teha tahan ja millisena kujutan ette tulemust. Proovi­sime spetsiaalse rinnahoidjaga erineva suuruse ja kujuga proovirinnaproteese ning tule­must sai oma silmaga ette näha. Pärast seda arutasime koos, milline oleks minu valik ja milline variant sobiks tema kogemusi arvestades kõige pa­remini minu kehakujuga. Dr. Krüünvaldi välja pakutud va­riant oli väga ilus ja kogu kon­sultatsioon nõnda põhjalik, et mul ei jäänud mingeid kahtlusi ega küsimusi õhku.

Kuidas kogu protsess välja nägi?

Pärast konsultatsiooni andsin vereproovi ja tegin rindade ultraheli. Kuna kõik analüüsid olid korras, siis operatsiooniks panime aja täpselt ühe kuu pä­rast. Kui päev oli saabunud, siis esmalt läksin kliinikus ki­rurgi juurde, kes tegi minu rindkerele joonised. Seejärel vestlesin anestesioloogi ehk narkoosiarstiga oma tervisest ja juba tunni pärast algas ope­ratsioon. Kui üldnarkoosist är­kasin, siis esimese asjana vaa­tasin veidi unisena teki alla ja olin meeldivalt üllatunud. Rõhkside oli küll ümber rin­dade, ent need tundusid selle­gipoolest suuremad. Hea meel oli, et tegelikult mingisugust suurt valu tunda ei olnud, va­luvaigistid toimisid ja magada sain ka hästi. Järgmisel hom­mikul eemaldati rõhkside ja nägin esimest korda oma uusi rindu. Need olid alguses küll veidi turses, aga juba nad meeldisid mulle väga.

Kui kaua võttis taastu­mine aega ja kuidas valuga toime tulid?

Pärast operatsiooni olin ühe nädala kodus ja siis läksin juba tööle. Kui esimesel nädalal oli ebamugav käsi üles tõsta, kee­ruline juukseid pesta, pükse jalga sikutada ja kruusigi tõsta, siis nädala pärast sain juba kõiki kergemaid argitoimetusi teha. Magasin esimesel nädalal istukil, padi selja all, sest päris pikali olles oli raske ja surves­tav tunne. Juba esimese päeval helistasin tegelikult ka klii­nikusse, et kas minuga toimuv on ikka normaalne. Selle peale kutsuti mind lahkesti kliini­kusse lümfimassaaži, mis lee­vendas kõiki vaevusi väga hästi. Lümfimassaaz mõjus väga rahustavalt ja paranemine oli kiirem, kui ma alguses olin arvanud. Samuti sain massaaži teinud õde-massaažiterapeu­dilt ka psühholoogilist tuge. Iga kord, kui kliinikus käisin sain vastused vahepeal tekkinud küsimustele.

Millal said taas trenni minna?

Jõusaali läksin kuu aja pärast. Tänaseni panen rohkem rõhku alakeha trennile, ülakeha har­jutusi teen hetkel veel väik­ semakoormusega, ent peagi peaksin saama teha juba kõike.

Mis tunne on olla uute rin­dadega?

Peamine emotsioon on see, et rinnad on nüüd veel paremad kui enne trenniga alustamist: nad on nii pringid ja hoiavad ka ilma rinnahoidjata hästi. Kui naturaalsed suured rinnad vajuvad raskusega ikka alla­ poole, siis nüüd enam nii ei ole. Lisaks olen palju enese­kindlam tänu ülimalt naiseli­kule rinnavormile. Ka füüsili­selt on tunne hea, harjusin uue raskusega ruttu ja katsudes ei ole implantaate tunda ning rinnad on endiselt pehmed.

Kumba kuuled rohkem: kriitikat või kompli­mente?

Kriitikat pole kuulnud, ehkki ega see mulle korda ei läheks ka, sest tegin seda enda pä­rast. Ema ja vanaema küll al­guses muretsesid minu pärast, ent loomulikku tulemust nähes rõõmustavad nüüd ne­madki koos minuga. Eriti palju komplimente olen saa­nud elukaaslaselt, sõbranna­delt ja kolleegidelt. Ka riided näevad minu seljas nüüd palju paremad välja ja eriti ilusti is­tuvad bikiinid. Enesekindlus on minus tohutult kasvanud: olen oma otsusega sada prot­senti rahul.

Videointervjuu Janega

Saada kiri